Andreas Wetterlund Andreas Wetterlund

Andreas Wetterlund började sin musikaliska bana i Malmö Kommunala Musikskola där han började spela bastuba. Redan 1987 började han i Limhamns Juniorbrass och togs upp i stora orkestern hösten 1988. Värnplikten genomfördes vid Arméns Musikpluton (nuvarande Arméns Musikkår) som tubaist. Efter ordinarie tjänstgöringens slut forsatte han som underbefäl vid den nystartade Arméns Musikkår Norrland och spelade då euphonium. Andreas har studerat musikvetenskap vid Lunds Universitet och arbetat som brasslärare vid ABF i Landskrona. Efter att ha jobbat som skivsäljare med klassisk musik, jazz och folkmusik som specialområden, är han sedan 2003 orkesterbibliotekarie vid Malmö Symfoniorkesster.

Sedan 1996 är Andreas dirigent för Limhamns brassband och har flera år varit med som ledare vid lägerskolan på Hjortsberga.

Andreas är en flitig arrangör och har skrivit runt 800 arrangemang för olika ensembler. De flesta är skrivna för brassband och andra bleckblås-ensembler, men Andreas skriver även för symfoni- och blåsorkestrar på såväl professionell som amatörnivå.